Seneca O dobrodiních. Člověk ze své přirozenosti miluje sám sebe. #O dobrodiních, O nejvyšším dobru a zlu, Seneca, Stoicismus

Lucius Annaeus Seneca

XXVIII Seneca O dobrodiních
Jdi do sebe a uvažuj, zda ses odvděčil všem, kterým jsi byl vděčností povinován, zda nikdy u tebe žádná povinnost nepřišla zkrátka.

..."neznám nic horšího než moc pozdě...” Myslím, že nejhorší okamžik je, když si umírající uvědomí, že chtěl, ale nežil.

Seneca nám lidem může svou knihou O dobrodiních pomoci. Všichni lidé mají společný svůj původ. Ať už žijí na počátku našeho letopočtu, nebo v dnešní době, jsou lidmi myslícími a chybujícími. Jsou nedokonalí. Pokud sledujeme vývoj filosofického myšlení, můžeme se dobrat k poznatku, že jejich základní odkaz spočívá v lidské dokonalosti. I Seneca se snaží lidem ukázat, jak být dokonalí. Proč ale zůstat jen u teorie. Proč by lidé, kteří si něco přečtou a mravně je to povznese, to neměli zkusit na vlastní kůži, trochu se sami se sebou poprat a být lepšími?

Možná, že to vyplývá z jejich lenosti, možná ze strachu, že jim jejich proměna nepřinese požadované ovoce. Než aby žili spokojeně, vrhají se lidé raději do bezpečí, která jim slibují útrapy, s nadějí, že se těmto útrapám vyhnou. I zde platí staré dobré přísloví, že zakázané ovoce chutná nejlépe. A člověk ze zvědavosti okusí všechno.
Ctnost, moudrost a dokonalost jsou pro lidi pojmy zdánlivě nedosažitelné, imaginární, tak proč by měli ztrácet čas ve snaze jich dosáhnout? Proč by měli konat dobrodiní a proč by měli být někomu jinému za dobrodiní vděční, když ani ostatní tak nečiní? Člověk přece ze sebe nebude dělat naivního hlupáka. Ale hlupáka ze sebe bohužel dělá právě tímto smýšlením. “Skutečnost, že je velké množství nevděčníků, nás nesmí učinit váhavějšími v konání dobrých skutků. Pokud dobré skutky nekonáme, sami počet nevděčníků zvětšujeme”. Věci trvalé není možné změnit hned. Proto, když se rozhodneme být lepšími, nesmí nás počáteční nesnáze a nepochopení odradit.

Člověk ze své přirozenosti miluje sám sebe. Z toho vyplývá, že se vyhýbá všemu, co by mu škodilo, a vyhledává to, co je mu prospěšné. Proč by se tedy měl vzdávat svého dobrodiní a vděčnosti, které považuje Seneca za dvě nejkrásnější věci na světě? Dobrodiní nespočívá ve věcech samých, ale v úmyslu činit dobro. Proto to není něco, na čem člověk lpí a mohl by to ztratit. Dobrodiní je trvalé a nezaniká, ani když ho neuskutečníme. Je to takový čin, který nemůže zmařit žádná síla. Zdá se, že tyto argumenty jsou dost přesvědčivé k tomu, aby o dobrodiní člověk začal přemýšlet a nezůstal jen u myšlenek. Zároveň se však musí vyvarovat takového dobrodiní, které je prospěšné pouze jemu samotnému.

“Dobrodiní je akt vůle, avšak prospět sám sobě, to je nutnost. Proto sám sobě člověk dobrodiní poskytnout nemůže. Může jej dát někomu jinému, stejně jako jej může být dlužný někomu jinému. Co pokaždé vyžaduje dvě osoby, nemůže proběhnout vnitru osoby jediné”, (Seneca).
Tímto Seneca vymezuje poskytování dobrodiní vůči okolnímu světu, nikoliv sám sobě. Nabízí se otázka, zda má člověk poskytovat dobrodiní každému, nebo si má vybírat a podle čeho. I na to Seneca myslel. Člověk by si měl vybírat lidi, kteří jsou jeho dobrodiní hodni. v opačném případě by totiž dobrodiní rozhazoval než poskytoval. Při výběru se člověk řídí svým rozumem.

Dobrodiní nesmí být prokazováno komukoli v davu, plýtvání čímkoli není chvályhodné a nejméně plýtvání dobrodiním. Jestliže při konání dobra nebudeme rozumně uvažovat, přestanou to být dobrodiní a bude to něco jiného. Když člověk dobrodiní dává, musí pomyslet i na to, že ono dobrodiní může být přes veškerou dobrou vůli dávajícího pro obdarovávaného škodlivé. Opět je nutné své konání uvážit.
V některých případech je dobrodiním odmítnout jeho poskytnutí. “Nechat se uprosit lidmi žádajícími věci, které jim přinesou zkázu, to je krutá dobročinnost. Tak jako nejkrásnější činností je zachránit někoho proti jeho vůli, i když nechce být zachráněn, stejně tak uštědřit někomu na jeho žádost něco zhoubného znamená pro něj něco nenáviděného, třebaže to bude ze začátku vypadat jako něco dobrého a milého”.

Lucius Annaeus Seneca (4 př.n.l. - 65 n.l.) byl římský filosof, dramatik, básník a přední politik za císaře Nerona.

Stoicismus  byl nejrozšířenější filosofický směr v období helénismu a římské říše. Datuje se zhruba od 3.století př. n. l. a trvá až do 2. století n. l., kdy filosofické myšlení ovlivnilo křesťanství. Název stoicismus je odvozen od athénské budovy - stoiá poikilé. Byla to barevná sloupová síň, v níž Zenón z Kitie na Kypru (též nazývaný Zenón Stoik) založil vlastní filosofickou školu.
Stoicismus můžeme sledovat ve třech základních obdobích - jedná se o starší, střední a mladší období. Hlavními představiteli starší stoy jsou právě Zenón z Kitie na Kypru, Kleanthés a Chrýsippos. Filosofie tohoto období se pokládá za myslitelsky nejprůbojnější. Centrum střední stoy je v Římě, hlavním stoupencem Poseidónios.

Filosofie se soustředí především na praktickou etiku. Mladší stoikové - Říman Seneca, císař Marcus Aurelius a otrok Epiktétos - se zabývají již výhradně individualistickou etikou. Souvisí to se společenskými podmínkami tehdejšího Říma, kde lidé neoplývali zrovna nejčistšími mravními zásadami.
Stoikové dělí svůj systém filosofie na logiku, fyziku a etiku. Přes logiku a fyziku je možné dostat se k etice,která zaujímá nejvyšší místo. V logice navazují stoikové na Aristotela. Rozdělují ji na rétoriku (umění mluvit monologicky) a na dialektiku (umění mluvit a myslet dialogicky. Zastávají teorii, že poznání vychází z vnímání jednotlivého, ze zkušenosti. Proto jsou označováni jako empirici. Ztotožňují ducha při narození s tabulou  rasou, nepopsanou tabulí , kterou píše až skutečnost.

Ve fyzice se stoikové přiklánějí k materialismu. Pro člověka existuje pouze to, co je tělesné. Fyziku považují za monistickou, znající jenom jediný poslední princip. Fyzika se drží přísné zákonitosti, která je pro celek světa imanentní. Sílu, která působí zevnitř látky, nazývají stoikové logos, nús, duše, nutnost, prozřetelnost, ale i Bůh (Zeus). Pokud je Bůh totožný s vesmírem, mluvíme o pantheismu.

→ Seneca je stále aktuální, možná dnes nejvíce...#O dobrodiních, O nejvyšším dobru a zlu, Seneca, Stoicismus

Copak mi přišel říct pan Valentýn? Že po baráku smrdí terpentýn.

Růže, krása a láska...
Přišla mi sms od bývalého klávesáka: „Vždycky jsem tě miloval.“
Já: „Proč jsi nic neřek?“
On: „To se má poznat.“
Já: „Myslela jsem, že mě nesnášíš.“
On: „Omyl.“
Já: „Takže bubeník mě taky miloval?“
On: „Ne, ten tě nesnášel.“
„Rozklíčovat signály druhého pohlaví je pro mě záhadou,“ říkám kamarádce.
„Ty tvoje taky nejsou moc čitelné,“ odpoví.
Projíždím si v hlavě průřez svých projevů lásky, které měly už od dětství cyranovsko-předváděcí punc:
Desetiletá jedu na kole po hrázi trojského ostrova, proti mně Jirka Kročák za ruku s mámou. Naschvál strkám nohu do drátů, padám přes řidítka, a bradou dranžíruju krtinec, na který ťápla miláčkova botaska. Doufám, že si všimne, že nebrečím, a začne po mě toužit.
Přesto že strategie moc nezabírala, sázím na ni dál.
Třicetiletá nechci zatěžovat svého partnera trivialitou, jako je vykonaná domácí práce, když pro něj můžu složit písničku. Partner si přesto místo věnované písně zvolí složení košil.
A tak se lidé s vyjádřením svých citů míjejí. Prosté a úderné „miluju tě“ by možná stačilo, ale to už by ze mě vůbec nikdo nevypáčil. Leda zapuštěné do nějaké věty se vtipnou pointou.
Ale nějak se k sobě dva druhy přece dostat musí.
Kamarádka neztrácí naději: „Mám recept od esoteričky: první tejden si mysli, že všichni chlápkové milujou tebe, druhej tejden si mysli, že ty miluješ všechny chlápky, a třetí tejden, že je to vzájemný. Uvidíš, jak ta energie potryská. Navíc je Valentýna.“
Rozdělám barvy a začnu malovat obraz srdce, abych tomu šla naproti.
Někdo zvoní. Za dveřmi stojí pohledný soused.
„Copak mi přišel říct pan Valentýn?“
„Že po baráku smrdí terpentýn.“

Eva Turnová, sociální sítě

#Smysl života -  Životní krédo Láska Úsměv Pohlazení Partnerství, Životní krédo Láska Úsměv Pohlazení Partnerství,  

Americké volby? Politická levice je u moci už dlouho a ztratila kontakt s realitou

Prezident Donald Trump
Analýza (rozklad události)

Hillary za sebou měla:
- Politickou třídu
- Wall Street a velké korporace
- Mainstream médií
- Hollywood

- Mnohem více peněz na kampaň

A tohle všechno nakonec strčili do kapsy Assange s Putinem? Internetový buřič s prezidentem chudé země sužované korupcí a alkoholismem položili skvělý systém? To by jen svědčilo o pevnosti základů systému.

Autor opomíjí důležitá fakta. Nejde jen o jedny volby do Bílého domu. Demokrati prohráli úřad prezidenta, sněmovnu reprezentantů, senát, guvernérská místa a další volené posty - celkem okolo 1000 křesel po celé zemi.

Politická levice je u moci už dlouho a naprosto ztratila kontakt s realitou a přerušila komunikaci se svým voličem. Stala se z ní lunatická sekta. Chybí jí vize a myšlenky. Jediné, co je schopna nabídnout jsou nadávky do rasistů (adresované svým bývalým voličům) a konspirační teorie o Putinovi.

Můj psychografický model mi říká, že sledujeme světovou vzpouru plebsu proti idiotům, vydávajícím se za elity.

Prezident v nemocnici a co o tom víme podle tn.nova. Prezident Miloš Zeman byl v nemocnici Na Bulovce. Přesný důvod jeho návštěvy není znám.

Prezident Miloš Zeman byl v nemocnici Na Bulovce.
Český prezident, Země česká....


Pan prezident přijel na vyšetření. Podle hradního mluvčího šlo o preventivní prohlídku.  Důvod návštěvy prezidenta v nemocnici není zatím úplně jasný. Mluvčí Martin Šalek nevěděl o tom, že by návštěva prezidenta byla plánována, z čehož se dá usuzovat, že musel do nemocice kvůli nějaké aktuální situaci. "Nevím, jestli ošetřující lékař měl další informace, ale já to vím pár minut," dodal mluvčí.  

 Přesný důvod jeho návštěvy není znám.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček celou situaci osvětlil na Facebooku. "Novináři projevují až dojemnou péči o zdraví pana prezidenta. Jejich rozechvělá srdce mohu uklidnit. Pan prezident se cestou ze sjezdu SPO do Lán zastavil na dlouho odkládané kontrole u (nedokončeno).  Vzhledem k tomu, že se v příštím týdnu koná návštěva Královehradeckého kraje, nabízel se právě dnešek," napsal Ovčáček.    

Zeman zase na běžkách: I ve stopě chrání prezidenta bodyguardi!    

Prezident Zeman se potýká s více zdravotními problémy. Trpí cukrovkou a s ní spojenou neuropatií dolních končetin. V chodidlech má sníženou citlivost, častěji zakopává a hlavně schody mu činí obtíže. Proto musí chodit o holi.
     Před rokem a půl navíc Zeman oznámil, že mu lékaři diagnostikovali 40% ztrátu sluchu. Nic jiného ale prezidenta podle jeho slov netrápí - plíce má prý i přesto, že je vášnivý kuřák, v pořádku, pochlubil se i zdravou prostatou.  

 Kvůli cukrovce a zhoršující se neuropatii, kvůli níž si na podzim 2013 zranil pravé koleno, musel Zeman milované cigarety i alkohol omezit. Údajně také začal držet dietu a na doporučení lékařů jezdí na rotopedu nebo plave. Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka zhubl prezident už 10 kilo.

Zdroj: tn.nova


#Český prezident, Prezident, Země česká, 

Jste to, co jíte. Ukázkové menu v domácí kuchyni. Pochoutka! Vepřové a kančí kousky masa na houbách...Černá zvěřina na česneku !

Vepřové a kančí kousky masa na houbách...
Jste to, co jíte. Ukázkové menu v domácí kuchyni. Pochoutka! Vepřové a kančí kousky masa na houbách...

Černá zvěřina na česneku 

Ingredience:

1,5 kg zvěřiny, 4 stružky česneku, 150 g slaniny, 100 g másla, 1 lžíce octa, 1/4 l kyselé smetany, sůl

 Příprava:

Zvěřina (nejlépe z kýty) se protká hustě na nudličky nakrájenou slaninou a česnekem. Zbylou slaninu a máslo dáme rozehřát a na něj vložíme proslaněnou a osolenou zvěřinu. Pečeme zvolna, přikryté, a po 1/2 hodině podlijeme slabě vodou se lžíci octa. Když zvěřina začíná měknout, dopečeme jí zprudka v troubě do červena a přitom jí poléváme kyselou smetanou.

Jako přílohu doporučujeme brambory.

Dobrou chuť!

#Kančí maso, Vepřové, Jídlo a zdraví, Kuchyně, Černá zvěř, Zvěřinová kuchařka, Farmářské trhy, Houby, Myslivecké menu, Příroda a zdraví, 

Co řeknete studentům?

žít chvíli v zahraničí je fajn...
,,Jít na vysokou je samozřejmost, v době kdy vy zhruba dostudujete vysokou bude samozřejmostí studovat nejméně dvě vysoké školy, zvažte tedy duplicitní studium dvou oborů současně;

žít chvíli v zahraničí je fajn, ale zase si to neglorifikujte, angličtina není nová latina, oni neumí říct ani "ř"; přiznání je polehčující okolnost, ale mnohdy jediný důkaz viny; prof. Einstein se mýlil, rychlost světla je překročitelná i hmotným objektem, tvrdí to Jiří Černý;

 jedinou možností pro zachování přímé demokracie je abyste vy, budoucí vysokoškoláci měli alespoň 4 děti které se dožijí vlastních dětí; Ringo nebyl zas až tak dobrý bubeník a to, že říká, že je malíř, neznamená, že je malíř."

Jiří Černý

Hledáte ten svůj příběh? Je možná tady!

Kariera Milujme svobodu a ztracená duše národa Skvělý domov Praha Zpěváci Hity Videa Mládí hledá smysl života Základy stupidologie AMERIKA Smysl života - Její úsměv a šťastné oči Sociální sítě Životní krédo Láska Úsměv Pohlazení Partnerství Příroda a myslivost Krásné ženy se svlékají Erotika pro rychlé synapse Fotografie jsou velmi kvalitní Odposlechnuto Amerika objevena skrz Google Vtip tvrdý jako kámen CIVILIZACE Humor Humor a vtipy Negativní poradna Tipy a návody fotografie ABBA Roxette Karel Kryl Marie Rottrová Myšlenka a moudro pro tento den Reálný svět bytí Cestování Přivítání : průvodce blogem Niniveskal Příroda a zdraví Selský rozum a kritické myšlení Historie ostrova Korsika IRAN Jídlo a zdraví Londýn Volba českého presidenta 2008 Dovolená Děti Fotoaparát Královské město Pražské perličky Tramvaj Bloggeři Davové emoce a skupinová hloupost Velikonoce Vše o souhvězdí plejád a mytologie Jízdní řády Vesmíru Šumava a okolí Metro Syrie a Jordánsko Švédsko Kočky Sobě Obrázky a domov Software upgrade chybová hlášení Dětská moudrost Jak ochránit děti od cestovního průjmu Karlův most Komentáře Příroda ZPRAVODAJSTVÍ Google News Francie Historie Lidé Obrázkové příběhy Pes přítel domova Prohlížeč Opera a Geek Provence State of New York Zateplení domova Země česká Zásady Česká písnička Centrum Děti ITALIE fotopříběh Karel Schwarzenberg Kritické myšlení Kuchyně Káva coffee Medicina Mobilní internet Na horách je dobře Na téma tchýně Nebezpečné problémy rodiny Napište svůj příběh Přátelství Rozchod s partnerem VENEZUELA Vltava Vzpoura deprivantů ŘECKO Anglie Autobusy Cestovníci Corse (Korsika) Dneska by to šlo Freedom Karel Kryl Krmeliště pro zvěř online Lidový folklor Noční toulky Plaváček Procházky Rady a tipy Sochy Antonín Dvořák Chile Patagonie Facebook Farmářské trhy Hradčany Hudba z radosti Hudba-videa Jaro Jeleni Koupelny Myslivecké pověsti Panorama Prezident Práce na počítači Přílet do Vancouveru Staroměstské náměstí Stáří a domov Umělci Velký salašnický PES a život je taky PES Večerní Praha demokracie Černá zvěř Řeka Židovský Anna Kurnikova Bradley Cambridge Chalupa Doprava Dům Google Google+ Internet Koukolík Les Lovecké zbraně Lucky deer Lyžařská Škola :: Blogger se učí stát na lyžích Mexiko Motivace Moře Potraviny President Obama Příroda a jaro Sama doma Seneca Slepičky Slovinsko hory moře pláže a slunce Smysl života - Životní krédo Láska Úsměv Pohlazení Partnerství Snídaně Stavební akrobacie Svět vítá nový den Telefon Uličky pražské Venkov Zdraví Čeští skladatelé hudby Čáp přináší štěstí Ženy Altcatraz Architektura Bolest Bow Hunting Breakfast Bulvární manipulace Celtic Woman Cestovní rady Christina Aguilera Céline Dion Deprivace Dragoon Ride Exekutor v Česku Fantasie Forum 2000 Google +1 Houby Ježíš Kristus Jižní Čechy Kde to je? Klik na obrázek a je to pohádkový kocour Kocouří siesta Kominíci Komunita Kostely Krajina Kulovnice Lama Lavičky Legendy Marcus Tullius Cicero Modrá planeta Země Momentky Morning Cofee Mozek a jeho duše Myslivecké menu Na kulaťáku Novinový stánek Násilí O přátelství Petra Podzim Pohádka Poliklinika Poruchy osobnosti Pranostika Ptáci Písek Příběhy Rande Renata Rihanna Rusalka San Francisko Singles samotáři Sladkosti Slunce zapadá u křížku Smíchov Tenkrát na západě Trpajzlíci USA Umění lékaře Velký švýcarský salašnický pes Verše Veteran Vytápění Václavské náměstí Vánoce a svět Vánoční hvězda Zima Zlo filosofie korupce Írán Čerti Český prezident Čičmundové Čokoláda Štěstí Šťastný jelen #O dobrodiních 14.listopadu 2015 ABBA Roxette Karel Kryl Marie Krásné ženy se svlékají Erotika pro rychlé synapse Analýza Anna Netrebko Aquaba Auto BabyBox Bedřich Smetana Bez domova Blogger.com Bonnie Tyler Borůvky Bubáci Budějovická Chrámy Cipolla Coca cola Coffee Cyklistika Cyril a Metoděj Dejvice Dobytčí trh Domácí chléb Dýmka EMO Editace a styl psaní Enrique Iglesias Eric Clapton František Koukolík Fysikální a sociální teplo Hoax Holubi Homeless Investiční mince Jak mají vypadat správní čerti Jak šetřit zrak Jan Werich Jižní Amerika KFC Kančí maso Karel Hašler Karlovo náměstí Kemel Kniha Krby Krevní tlak Krmítko Král komiků Linux Lisabon Lov černé lukem a šípem Ludvík Hess Ludwig Van Beethoven Mariah Carey Martina Karel Kryl Masaryk Mensa Metelescu blescu Migrace Motúčko Moře :: Chorvatsko :: Krajina Muzikanti Muškáty Muži My Story Máj Neklamná znamení Nemocnice Netiquette Náhlá smrt O nejvyšším dobru a zlu O žízni Occamova břitva Oheň Opera Opičky Osvětlení Ovoce Perská kočka Petula Clark Picassa Pivo Plymutky Pomazánka Pomlázka Praha - Kampa Pražské Jaro Projev prezidenta k 28. říjnu Pět zásad socialismu Před koncem vrby Půst Rekuperace Restaurace Risus sardonicus Robbie Williams Sandra Cretu Single Sinéad O'Connor Skořice Slunce Socha svobody South America Sprchování Srdce a kříž Srnec Stoicismus Stres Student Agency Stáří Střecha isolace Svátky Svátky jara The End Of The World Traktát Tučňák U Anděla United Kingdom Už troubějí V tramvaji Vepřové Videa z domova Vivaldi Vlak Vlasta Burian Vláknina Vyšehrad Vzhůru ke koním Válka Vánoce Vánoce u seníku WC Waldemar Matuška We Are the World Youtuberka ZOO Zahrady Zlato Zrcadla Zvyky Zvěřinová kuchařka mezinárodní folklorní festival večer Únavový syndrom Úvaha neurochirurga Čaj Černá zvěřina na česneku Čert a myslivec Česká spořitelna Čáp bílý česneková pomazánka s vejcem

Vybraný příspěvek

Dnes by to šlo! AMERIKA, Cestování, Dneska by to šlo, Krajina, Příroda a zdraví, Příroda.

Cestování - z cesty do Kanady USA Věřit bez pochybností ve vlastní úspěch znamená už tím konečným úspěchem žít. Prožívat ho dřív než nas...

CO SE TADY NEJVÍC ČTE

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...